Үйлчилгээний нөхцөл

1 дугаартай. Нөхцөлүүд

Вэбсайт руу нэвтрэх замаар http://www.uboux.com.sg, эдгээр үйлчилгээний нөхцөл, холбогдох бүх хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байгаа бөгөөд орон нутгийн холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв та эдгээр нөхцлүүдийн аль нэгийг нь эс зөвшөөрвөл энэ сайтыг ашиглах, нэвтрэхийг хориглоно. Энэхүү вэбсайтад агуулагдах материалыг холбогдох зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдгийн хуулиар хамгаалагдсан болно.

2 дугаартай. Лиценз ашиглах

 1. Uboux Ptd Ltd компанийн вэбсайт дээр нэг хувь материал (мэдээлэл эсвэл програм хангамж) -ийг зөвхөн хувийн, арилжааны бус түр зуур үзэх зорилгоор түр хугацаагаар татаж авах зөвшөөрөл олгоно. Энэ нь эрх шилжүүлэх бус лиценз олгох явдал бөгөөд энэ лицензийн дагуу та дараахь зүйлийг хийж болохгүй.
  1. материалыг өөрчлөх эсвэл хуулбарлах;
  2. аливаа арилжааны зориулалтаар материалыг ашиглах, эсвэл олон нийтийн дэлгэц (арилжааны болон арилжааны бус) ашиглах;
  3. Uboux Ptd Ltd-ийн вэбсайтад байгаа аливаа програмыг задлах буюу буцаах инженер хийхийг оролдох;
  4. материалаас авсан аливаа зохиогчийн эрх эсвэл бусад хувийн тэмдэглэгээг арилгах; эсвэл
  5. материалыг өөр хүнд дамжуулах, бусад аливаа сервер дээр материалуудыг "толин тусгал" хийх.
 2. Хэрэв та эдгээр хязгаарлалтыг зөрчвөл энэ лиценз автоматаар цуцлагдах бөгөөд Uboux Ptd Ltd хэзээ ч цуцалж болно. Эдгээр материалыг үзэхээ зогсоосны дараа эсвэл энэ лиценз дуусгавар болоход та өөрийн эзэмшиж буй татаж авсан материалыг цахим эсвэл хэвлэмэл хэлбэрээр устгах ёстой.

3. Disclaimer

 1. Uboux Ptd Ltd-ийн вэбсайт дээрх материалыг "байгаагаар нь" зарчмаар хангадаг. Uboux Ptd Ltd нь илэрхийлэгдсэн, далд хэлбэрээр ямар ч баталгаа гаргахгүй бөгөөд үүгээр хязгаарлагдмал бус, баталгаатай буюу худалдаалагдах нөхцөл, тодорхой зорилгоор бие бялдаржуулах, оюуны өмчийг зөрчихгүй байх, бусад эрхийг зөрчих зэрэг бусад бүх баталгааг үгүйсгэж, үгүйсгэдэг.
 2. Цаашилбал, Uboux Ptd Ltd нь өөрийн вэбсайт дээрх материалын ашиглалтын үнэн зөв байдал, гарах үр дүн, найдвартай байдлын талаар эсвэл эдгээр материалтай холбоотой бусад сайтад эсвэл энэ сайттай холбогдсон сайтуудад ямар нэгэн баталгаа, баталгаа гаргахгүй.

4. Хязгаарлалтууд

Uboux Ptd Ltd болон түүний ханган нийлүүлэгчид Uboux Ptd Ltd-ийн материалыг ашиглах буюу ашиглах чадваргүй болохоос үүдсэн аливаа хохирлыг (үүнд хязгаарлалтгүйгээр, өгөгдөл эсвэл ашиг алдагдсаны улмаас үүссэн хохирол, эсвэл бизнесийн тасалдал зэргээс шалтгаалан) ямар ч тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй. Uboux Ptd Ltd эсвэл Uboux Ptd Ltd-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч ийм хохирол учирч болзошгүй талаар амаар болон бичгээр мэдэгдсэн байсан ч гэсэн вэбсайт. Зарим харьяалал нь шууд бус баталгааг хязгаарлах, эсвэл учирсан болон гэнэтийн хохирлыг хариуцах хязгаарлалтыг зөвшөөрдөггүй тул эдгээр хязгаарлалтууд танд хамаарахгүй байж магадгүй юм.

5 дугаартай. Материалын нарийвчлал

Uboux Ptd Ltd-ийн вэбсайт дээр гарч буй материалууд нь техникийн, хэв маяг, гэрэл зургийн алдаатай байж болно. Uboux Ptd Ltd нь өөрийн вэбсайт дээрх аливаа материалыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд эсвэл одоогийн материалаар баталгаажуулахгүй. Uboux Ptd Ltd нь вэбсайтдаа оруулсан материалд хэдийд ч мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөлт оруулж болно. Гэсэн хэдий ч Uboux Ptd Ltd нь материалыг шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй.

6 дугаартай. Холбоосууд

Uboux Ptd Ltd нь вэбсайттайгаа холбогдсон бүх сайтыг хянаж үзээгүй бөгөөд холбогдсон сайтын агуулгыг хариуцахгүй болно. Аливаа холбоосыг оруулсан нь сайтын Uboux Ptd Ltd-г баталгаажуулсан гэсэн үг биш юм. Ийм холбосон вэбсайтыг ашиглах нь хэрэглэгчийн өөрийнх нь эрсдэл юм.

7. Өөрчлөлт

Uboux Ptd Ltd нь эдгээр үйлчилгээний нөхцлийг вэбсайтдаа хэдийд ч мэдэгдэлгүйгээр шинэчлэх боломжтой. Энэхүү вэбсайтыг ашигласнаар та эдгээр үйлчилгээний нөхцлийн тухайн үеийн хувилбарыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

8 дугаартай. Удирдах хууль

Эдгээр нөхцлүүд нь Сингапурын хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулагдаж, тайлбарлагдах тул та тухайн муж эсвэл тухайн газар дахь шүүхийн онцгой харьяалалд эргэлт буцалтгүй орно.

Нууцлалын тохиргоо
Вэбсайтаа ашиглах явцад бид таны туршлагыг сайжруулахын тулд күүкийг ашигладаг. Хэрэв та манай үйлчилгээг хөтөчөөр дамжуулан ашиглаж байгаа бол вэб хөтчийнхөө тохиргоогоор хязгаарлаж, хааж, хасах боломжтой. Бид мөн хянах технологийг ашиглаж болох гуравдагч этгээдийн агуулга, скриптийг ашигладаг. Ийм гуравдагч этгээдийн суулгацыг зөвшөөрөхийн тулд та өөрийн зөвшөөрлийг доор нь сонгон өгч болно. Бидний ашигладаг күүки, цуглуулсан өгөгдөл, тэдгээрийг хэрхэн боловсруулах талаар бүрэн мэдээлэл авахыг хүсвэл манай хаягийг шалгана уу Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал
Youtube
Youtube-ээс агуулгыг харуулах зөвшөөрөл
Vimeo
Vimeo-аас агуулгыг харуулахыг зөвшөөрч байна
Google Maps
Google-ээс агуулгыг харуулахыг зөвшөөрч байна