Dasar Privasi

UBOUX memandang serius privasi anda dan kami komited untuk melindungi data anda.

Setiap kali anda melihat kata-kata ("Kami", "Kami", "Kami" atau Penyedia Perkhidmatan), ini merujuk kepada UBOUX. Untuk tujuan undang-undang perlindungan data, Kami adalah pengawal data berkenaan dengan maklumat peribadi yang Kami kumpulkan dan proseskan tentang anda seperti yang dijelaskan dalam kebijakan privasi ini.

Pemilik Tempat merujuk kepada pelanggan yang melanggan perkhidmatan portal captive WiFi UBOUX.

Polisi ini dikeluarkan oleh UBOUX. Ini berlaku untuk semua laman web yang Kami kendalikan, Penggunaan e-mel dan perkhidmatan portal WiFi UBOUX yang kami sediakan kepada Pemilik Tempat kami.

Tujuan dasar ini adalah untuk memberitahu anda mengenai maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakan dan berkongsi maklumat tersebut, dan cara-cara di mana anda dapat mengawal bagaimana kami menggunakan dan berkongsi maklumat tersebut. Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan syarat-syarat dasar ini dan secara jelas menyetujui pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan maklumat anda sesuai dengan polisi ini.
Kami berhak untuk mengubah, menambah, menghapus atau mengubah Syarat dari semasa ke semasa, mengikut budi bicara kami tanpa merujuk kepada anda terlebih dahulu.

Jika anda memilih untuk menggunakan Perkhidmatan kami, maka anda bersetuju untuk pengumpulan dan penggunaan maklumat berhubung dengan dasar ini. Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan digunakan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Kami tidak akan menggunakan atau berkongsi maklumat anda dengan sesiapa sahaja kecuali seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini.

Istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai arti yang sama seperti dalam Syarat dan Ketentuan kami, yang dapat diakses di uboux.com.sg, kecuali ditentukan lain dalam Dasar Privasi ini.

MAKLUMAT KAMI KUMPULKAN DAN BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKANNYA

Maklumat log masuk yang anda berikan semasa anda menggunakan perkhidmatan Wifi tetamu yang ditawarkan oleh Venue Owners. Anda harus berjumpa dengan Pemilik Tempat mengenai Dasar Privasi mereka.

Maklumat peribadi, seperti nama, alamat e-mel, tarikh lahir, jantina dan butiran akaun media sosial (seperti Facebook, Twitter, Instagram, dll.), Perincian lawatan anda, kekerapan lawatan, tempoh lawatan, jenis penyemak imbas, peranti ketik, yang anda berikan dengan mendaftar dan menggunakan perkhidmatan Wifi tetamu.

Maklumat yang dikumpulkan membantu Pemilik Tempat untuk mengetahui tentang pelanggan mereka. Cth, berapa orang yang berkunjung secara berkala, tempoh setiap lawatan.

Pemilik tempat boleh menyesuaikan dan memperibadikan iklan dan mengumpulkan maklum balas pelanggan dari mereka melalui platform WiFi Captive Portal.

Kami ingin memberitahu anda bahawa setiap kali anda mengunjungi Perkhidmatan kami, kami mengumpulkan maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda kepada kami yang disebut Data Log. Data Log ini mungkin merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer (“IP”), versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, waktu dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, dan statistik lain.

Mengisi borang di laman web kami dan apabila anda menghubungi Kami melalui telefon dan merangkumi maklumat yang diberikan apabila anda:

 • (i) melanggan buletin kami.
 • (ii) bertanya mengenai produk atau perkhidmatan kami
 • (iIi) meminta maklumat melalui telefon;
 • (iv) meminta panggilan balik;
 • (v) bertindak balas terhadap kempen;
 • (vi) memasuki pertandingan atau promosi;
 • (vii) mengemukakan soalan kepada Kami atau memberi maklum balas kepada Kami.

Kami tidak menjual atau memberikan alamat e-mel anda kepada syarikat lain untuk tujuan pemasaran mereka sendiri tanpa kebenaran anda.

Sebilangan maklumat mungkin terdiri daripada data peribadi, iaitu data yang dapat menyebabkan identifikasi anda ("Data Peribadi"). Data Peribadi hanya akan dikumpulkan dan digunakan oleh kami untuk tujuan mendaftarkan anda sebagai Pengguna Perkhidmatan dan untuk tujuan lain yang dibenarkan berdasarkan undang-undang Singapura. Selain itu dengan persetujuan anda, Data Peribadi akan dikumpulkan oleh kami bagi pihak Venue Owner untuk aktiviti pemasaran dan promosi Pemilik Tempat. Bahan promosi akan dihantar kepada anda di alamat e-mel yang anda berikan. Anda kemudian boleh menarik balik kebenaran anda dengan memberikan notis bertulis: kepada dpo@uboux.com

Pertanyaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan pendedahan Data Peribadi juga dapat ditujukan ke kontak yang sama yang diberikan di atas.

SIAPA YANG KAMI Kongsikan MAKLUMAT KAMI TERIMA DAN BAGAIMANA KAMI BERBAHAGIA

Pemilik Tempat di mana anda mengakses perkhidmatan Wifi Percuma mereka;
Penyedia infrastruktur hosting maya (iaitu Perkhidmatan Web Amazon) untuk menghoskan pelayan dan data kami dan untuk menyediakan perkhidmatan lain kepada Kami;

Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga, untuk tujuan berikut yang dibenarkan berdasarkan undang-undang Singapura:

 • (i) memfasilitasi, memproses, menangani mentadbir, mengurus dan / atau menjaga hubungan kami dengan pelanggan kami
 • (ii) berurusan dalam apa jua perkara yang berkaitan dengan produk, perkhidmatan dan aktiviti pelanggan;
 • (iii) menjalankan uji tuntas dan kegiatan penyaringan lain, atau untuk mencegah atau menyiasat sebarang penipuan atau pelanggaran kontrak atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, atau mematuhi atau sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan perundangan mana-mana bidang kuasa yang berkaitan;
 • (iv) menjalankan aktiviti penyelidikan, analisis dan pengembangan (termasuk tetapi tidak terhad kepada analisis data, tinjauan dan / atau profil) untuk meningkatkan produk, perkhidmatan dan / atau operasi pelanggan dan / atau sebaliknya untuk operasi dan tujuan perniagaan pelanggan;
 • (V)
  menyimpan, mengehos, menyandarkan (sama ada untuk pemulihan bencana atau sebaliknya) data peribadi saya, sama ada di dalam atau di luar Singapura.

PEMBETULAN DATA PERIBADI

Data peribadi anda hanya akan disimpan selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dikumpulkan seperti yang digariskan dalam pernyataan privasi ini dan untuk tujuan memenuhi keperluan perniagaan kami (perakaunan dan pelaporan) atau undang-undang, tetapi juga dengan benar menyelesaikan pertikaian atau untuk menyelesaikan masalah.

Untuk menentukan tempoh penyimpanan data peribadi yang sesuai, kami mempertimbangkan jumlah, sifat, dan kepekaan data peribadi, potensi risiko bahaya akibat penggunaan atau pendedahan data peribadi anda yang tidak dibenarkan, tujuan kami memproses data peribadi anda dan sama ada kita dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara lain, dan syarat undang-undang yang berlaku. Di samping itu, maklumat tertentu mungkin disimpan selama-lamanya kerana kekangan teknikal, dan akan disekat dari proses selanjutnya untuk tujuan yang tidak diwajibkan oleh undang-undang.

HAK ANDA

Di bawah undang-undang perlindungan data, Anda berhak meminta salinan data Anda, meminta pembetulan data Anda, meminta penghapusan data Anda, keberatan dengan Kami memproses data Anda, hak untuk mencegah data Anda digunakan untuk pemasaran langsung, meminta Kami untuk menyekat pemprosesan data anda dan di mana sistem kami mengizinkan, hak untuk mengakses salinan maklumat yang Kami miliki tentang anda (permintaan akses subjek) dan hak untuk mengajukan aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data yang berkaitan. Kami akan memerlukan bukti identiti anda sebelum kami dapat memberikan anda maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda.

Maklumat berikut memberikan lebih terperinci mengenai beberapa hak ini dan cara menggunakannya:

Hak untuk membuat Permintaan Akses Subjek ("SAR")

Anda berhak untuk melihat dan meminta salinan data peribadi anda yang Kami simpan mengenai anda. Anda dapat melihat atau menghapus maklumat ini melalui portal kami, butiran log masuk akan dihantar melalui e-mel kepada anda ketika anda pertama kali mendaftar ke perkhidmatan wifi kami. Anda juga boleh meminta maklumat ini dengan menghubungi Kami melalui salah satu kaedah yang dijelaskan di bawah.

Hak untuk Pembetulan

Anda boleh meminta kami membetulkan ketidaktepatan dan kehilangan maklumat dalam data peribadi yang disimpan mengenai anda.

Hak untuk Memproses

Anda mungkin berhak untuk menolak Kami memproses data peribadi anda dan meminta Kami berhenti memprosesnya. Anda boleh melakukan ini dengan menghantar e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data Kami (lihat di bawah untuk maklumat lanjut).

Hak untuk Memohon Penghapusan

Anda berhak untuk menghapus data peribadi anda di mana data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang pada awalnya dikumpulkan / diproses kecuali kami mempunyai alasan yang sah atau hak / kewajiban undang-undang untuk menyimpan data peribadi anda.

Sekiranya anda ingin menggunakan mana-mana hak ini, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data dengan menghantar e-mel dpo@uboux.com.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai hak anda, hubungi terus pihak berkuasa penyeliaan tempatan anda.

Tetapan privasi
Kami menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman anda semasa menggunakan laman web kami. Sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan kami melalui penyemak imbas, anda boleh menyekat, menyekat atau membuang kuki melalui tetapan penyemak imbas web anda. Kami juga menggunakan kandungan dan skrip dari pihak ketiga yang mungkin menggunakan teknologi pelacakan. Anda boleh memberikan persetujuan anda secara selektif di bawah untuk membenarkan penyisipan pihak ketiga tersebut. Untuk maklumat lengkap mengenai kuki yang kami gunakan, data yang kami kumpulkan dan cara kami memprosesnya, sila periksa kami Dasar Privasi
Youtube
Persetujuan untuk memaparkan kandungan dari Youtube
Vimeo
Persetujuan untuk memaparkan kandungan dari Vimeo
Peta Google
Persetujuan untuk memaparkan kandungan dari Google