Syarat Perkhidmatan

1. Terma

Dengan mengakses laman web di http://www.uboux.com.sg, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang terpakai. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan cap dagang yang berkenaan.

2. Gunakan Lesen

 1. Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web Uboux Ptd Ltd. untuk melihat peribadi sementara dan bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:
  1. mengubahsuai atau menyalin bahan-bahan;
  2. menggunakan bahan-bahan untuk tujuan komersial, atau apa-apa untuk paparan awam (komersil atau bukan komersil);
  3. cuba menyahkompilasi atau merekayasa balik sebarang perisian yang terdapat di laman web Uboux Ptd Ltd;
  4. menghapuskan apa-apa hak cipta atau lain-lain catatan proprietari dari bahan-bahan;
  5. memindahkan bahan kepada orang lain atau "cermin" bahan-bahan di mana-mana pelayan lain.
 2. Lesen ini akan ditamatkan secara automatik sekiranya anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Uboux Ptd Ltd pada bila-bila masa. Setelah menghentikan paparan terhadap bahan-bahan ini atau setelah tamatnya lesen ini, anda mesti memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

 1. Bahan-bahan di laman web Uboux Ptd Ltd disediakan secara 'apa adanya'. Uboux Ptd Ltd tidak memberikan jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan membantah semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat dagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak lain.
 2. Selanjutnya, Uboux Ptd Ltd tidak menjamin atau membuat pernyataan mengenai ketepatan, kemungkinan hasil, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman webnya atau yang berkaitan dengan bahan tersebut atau di laman web yang dihubungkan dengan laman web ini.

4. Batasan

Dalam keadaan apa-apa Uboux Ptd Ltd atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan pada Uboux Ptd Ltd laman web, walaupun Uboux Ptd Ltd atau wakil sah Uboux Ptd Ltd telah diberitahu secara lisan atau bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Kerana beberapa bidang kuasa tidak membenarkan batasan jaminan tersirat, atau batasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

5. Ketepatan bahan

Bahan-bahan yang muncul di laman web Uboux Ptd Ltd boleh merangkumi kesalahan teknikal, tipografi, atau fotografi. Uboux Ptd Ltd tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya adalah tepat, lengkap atau terkini. Uboux Ptd Ltd boleh membuat perubahan pada bahan yang terdapat di laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Bagaimanapun Uboux Ptd Ltd tidak memberikan komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

Uboux Ptd Ltd belum mengkaji semua laman web yang dipautkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut. Penyertaan pautan apa pun tidak bermaksud sokongan oleh laman web Uboux Ptd Ltd. Penggunaan laman web yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian

Uboux Ptd Ltd boleh menyemak syarat perkhidmatan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi syarat syarat perkhidmatan ini.

8. Undang-undang

Terma dan syarat ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Singapura dan anda tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa eksklusif pengadilan di Negara atau lokasi tersebut.

Tetapan privasi
Kami menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman anda semasa menggunakan laman web kami. Sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan kami melalui penyemak imbas, anda boleh menyekat, menyekat atau membuang kuki melalui tetapan penyemak imbas web anda. Kami juga menggunakan kandungan dan skrip dari pihak ketiga yang mungkin menggunakan teknologi pelacakan. Anda boleh memberikan persetujuan anda secara selektif di bawah untuk membenarkan penyisipan pihak ketiga tersebut. Untuk maklumat lengkap mengenai kuki yang kami gunakan, data yang kami kumpulkan dan cara kami memprosesnya, sila periksa kami Polisi Privasi
Youtube
Persetujuan untuk memaparkan kandungan dari Youtube
Vimeo
Persetujuan untuk memaparkan kandungan dari Vimeo
Peta Google
Persetujuan untuk memaparkan kandungan dari Google