Pribadong Patakaran

Seryosohin ng UBOUX ang iyong privacy at nakatuon kami na protektahan ang iyong data.

Tuwing nakikita mo ang mga salitang ("Kami", "Kami", "Aming" o Tagabigay ng Serbisyo), tumutukoy ito sa UBOUX. Para sa mga layunin ng batas sa proteksyon ng data, Kami ay isang data controller patungkol sa personal na impormasyon na Kinokolekta at pinoproseso namin tungkol sa iyo tulad ng inilarawan sa patakaran sa privacy na ito.

Ang mga May-ari ng Venue ay tumutukoy sa mga customer na nag-subscribe sa serbisyo ng portal ng bihag na UBOUX WiFi.

Ang patakarang ito ay inisyu ng UBOUX. Nalalapat ito sa lahat ng mga website na pinapatakbo namin, Ang aming paggamit ng mga email at serbisyo ng portal ng bihag na UBOUX WiFi na ibinibigay namin sa aming mga May-ari ng Venue.

Ang layunin ng patakarang ito ay upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa impormasyong kinokolekta namin, kung paano namin ginagamit at ibinabahagi ang impormasyong iyon, at ang mga paraan kung paano mo makokontrol kung paano namin ginagamit at ibinabahagi ang impormasyong iyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng aming serbisyo sumasang-ayon ka sa mga tuntunin ng patakarang ito at malinaw na sumasang-ayon sa pagkolekta, paggamit, at pagsisiwalat ng iyong impormasyon alinsunod sa patakarang ito.
Nakalaan sa amin ang karapatang baguhin, idagdag sa, tanggalin o kung hindi man ay iba-iba ang Mga Tuntunin sa oras-oras, sa aming sariling paghuhusga nang walang paunang sanggunian sa iyo.

Kung pinili mong gamitin ang aming Serbisyo, sumasang-ayon ka sa koleksyon at paggamit ng impormasyon na nauugnay sa patakarang ito. Ang Personal na Impormasyon na kinokolekta namin ay ginagamit para sa pagbibigay at pagpapabuti ng Serbisyo. Hindi namin gagamitin o ibahagi ang iyong impormasyon sa sinuman maliban sa inilarawan sa Patakaran sa Privacy na ito.

Ang mga term na ginamit sa Patakaran sa Privacy na ito ay may parehong kahulugan tulad ng sa aming Mga Tuntunin at Kundisyon, na naa-access sa uboux.com.sg, maliban kung tinukoy sa Patakaran sa Privacy na ito.

IMPORMASYON NA NAKAKOLekta NAMIN AT KUNG PAANO NAMIN GAMITIN ANG IBA

Impormasyon sa pag-log in na ibinibigay mo kapag gumamit ka ng mga serbisyong Wifi ng bisita na inaalok ng Mga May-ari ng Venue. Dapat kang kumunsulta sa Mga May-ari ng Venue sa kanilang Patakaran sa Privacy.

Personal na impormasyon, tulad ng pangalan, email address, petsa ng kapanganakan, kasarian at mga detalye ng account sa social media (tulad ng Facebook, Twitter, Instagram, atbp.), Mga detalye ng iyong pagbisita, dalas ng pagbisita, tagal ng pagbisita, uri ng browser, aparato uri, na ibibigay mo sa pamamagitan ng pagrehistro at paggamit ng mga serbisyong Wifi ng bisita.

Ang nakalap na impormasyon ay makakatulong sa mga May-ari ng Venue na malaman ang tungkol sa kanilang mga customer. Hal kung gaano karaming mga tao ang bumibisita nang regular, tagal ng bawat pagbisita.

Ang mga may-ari ng lugar ay maaaring ipasadya at isapersonal ang advertising at makolekta ang puna ng mga customer mula sa kanilang sa pamamagitan ng platform ng WiFi Captive Portal.

Nais naming ipaalam sa iyo na tuwing bibisita ka sa aming Serbisyo, nangongolekta kami ng impormasyon na ipinapadala sa iyo ng iyong browser na tinatawag na Log Data. Ang Data ng Log na ito ay maaaring magsama ng impormasyon tulad ng address ng Internet Protocol (“IP”) ng iyong computer, bersyon ng browser, mga pahina ng aming Serbisyo na iyong binibisita, ang oras at petsa ng iyong pagbisita, ang oras na ginugol sa mga pahinang iyon, at iba pang mga istatistika.

Pagpuno ng mga form sa aming web site at kapag nakipag-ugnay ka sa Amin sa pamamagitan ng telepono at may kasamang impormasyong ibinigay noong ikaw ay:

 • (i) mag-subscribe sa aming newsletter.
 • (ii) magtanong tungkol sa aming produkto o serbisyo
 • (iIi) humiling ng impormasyon sa pamamagitan ng telepono;
 • (iv) humiling ng isang tawag pabalik;
 • (v) tumugon sa isang kampanya;
 • (vi) ipasok ang isang kumpetisyon o promosyon;
 • (vii) magsumite ng isang katanungan sa Amin o magbigay sa Amin ng feedback.

Hindi kami nagbebenta o nagbibigay ng iyong email address sa ibang mga kumpanya para sa kanilang sariling mga layunin sa marketing nang walang pahintulot sa iyo.

Ang ilan sa impormasyon ay maaaring naglalaman ng personal na data, ibig sabihin, data na maaaring humantong sa iyong pagkakakilanlan ("Personal na Data"). Ang Personal na Data ay kokolektahin lamang at gagamitin namin para sa layunin ng pagrehistro sa iyo bilang isang Gumagamit ng Serbisyo at para sa iba pang mga layunin na pinahihintulutan sa ilalim ng mga batas ng Singapore. Bilang karagdagan sa iyong pahintulot, ang Personal na Data ay makokolekta namin sa ngalan ng May-ari ng Venue para sa mga aktibidad sa marketing at pang-promosyon ng May-ari ng Venue. Ang materyal na pang-promosyon ay ipapadala sa iyo sa e-mail address na ibinigay mo. Maaari mong pagkatapos ay bawiin ang iyong pahintulot sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakasulat na abiso: sa dpo@uboux.com

Ang mga query na nauugnay sa koleksyon, paggamit ng pagsisiwalat ng Personal na Data ay maaari ring idirekta sa parehong contact na ibinigay sa itaas.

SINONG NAGBabahagi NAMIN NG IMPORMASYON NA TATANGGAP NAMIN AT PAANO KAMI NAGBabahagi

May-ari ng Venue kung saan mo na-access ang kanilang mga serbisyo sa Libreng Wifi;
Ang mga nagbibigay ng imprastraktura ng virtual hosting (ie Amazon Web Services) upang mag-host ng aming mga server at data at upang magbigay ng iba pang mga serbisyo sa Amin;

Maaari din naming ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa mga third party, para sa mga sumusunod na layunin na pinahihintulutan sa ilalim ng mga batas ng Singapore:

 • (i) pagpapadali, pagproseso, pagharap sa pangangasiwa, pamamahala at / o pagpapanatili ng aming ugnayan sa aming mga customer
 • (ii) pagharap sa anumang bagay na nauugnay sa mga produkto, serbisyo at aktibidad ng customer;
 • (iii) pagsasagawa ng nararapat na pagsusumikap at iba pang mga aktibidad sa pag-screen, o upang maiwasan o maimbestigahan ang anumang pandaraya o paglabag sa kontrata o labag sa batas na aktibidad, o pagsunod sa o bilang hinihiling ng anumang naaangkop na batas, mga kinakailangan sa pamahalaan o pang-regulasyon ng anumang may kinalaman sa hurisdiksyon;
 • (iv) pagsasagawa ng mga aktibidad sa pagsasaliksik, pagsusuri at pag-unlad (kasama ngunit hindi limitado sa data analytics, survey at / o profiling) upang mapahusay ang mga produkto, serbisyo at / o pagpapatakbo ng customer at / o kung hindi man para sa pagpapatakbo at layunin ng negosyo ng customer;
 • (V)
  pag-iimbak, pagho-host, pag-back up (maging para sa pag-recover ng sakuna o kung hindi man) ng aking personal na data, maging sa loob o labas ng Singapore.

RETENTION NG PERSONAL DATA

Ang iyong personal na data ay mananatili lamang hangga't kinakailangan upang matupad ang mga layunin kung saan ito nakolekta tulad ng nakabalangkas sa pahayag ng privacy na ito at para sa layunin na masiyahan ang aming negosyo (accounting at pag-uulat) o ligal na mga kinakailangan, ngunit din upang maayos lutasin ang mga pagtatalo o upang i-troubleshoot ang mga problema.

Upang matukoy ang naaangkop na panahon ng pagpapanatili para sa personal na data, isinasaalang-alang namin ang halaga, kalikasan, at pagkasensitibo ng personal na data, ang potensyal na peligro ng pinsala mula sa hindi pinahintulutang paggamit o pagbubunyag ng iyong personal na data, ang mga layunin kung saan namin pinoproseso ang iyong personal na data at kung maaari nating makamit ang mga layuning iyon sa pamamagitan ng ibang paraan, at ang naaangkop na mga kinakailangang ligal. Bilang karagdagan, ang ilang impormasyon ay maaaring maiimbak nang walang katiyakan dahil sa mga hadlang sa teknikal, at mai-block mula sa karagdagang pagproseso para sa mga layunin na hindi sapilitan ng batas.

IYONG MGA KARAPATAN

Sa ilalim ng batas sa proteksyon ng data, Mayroon kang karapatang humiling ng mga kopya ng iyong data, humiling ng pagwawasto ng iyong data, humiling ng burado ng iyong data, tumututol sa Amin sa pagproseso ng iyong data, ang karapatang pigilan ang iyong data na ginagamit para sa direktang marketing, humiling sa Amin upang paghigpitan ang pagproseso ng iyong data at kung saan pinapayagan ng aming mga system, ang karapatang mag-access ng isang kopya ng impormasyong hinahawakan namin tungkol sa iyo (isang kahilingan sa pag-access sa paksa) at ang karapatang magsumite ng isang reklamo sa may-katuturang awtoridad sa proteksyon ng data. Kakailanganin namin ang patunay ng iyong pagkakakilanlan bago kami maibigay sa iyo ng anumang personal na impormasyon na hawak namin tungkol sa iyo.

Ang sumusunod na impormasyon ay nagbibigay ng mas maraming detalye tungkol sa ilan sa mga karapatang ito at kung paano ito gamitin:

Karapatang gumawa ng isang Kahilingan sa Pag-access ng Paksa ("SAR")

May karapatan kang tingnan at humiling ng mga kopya ng iyong personal na data na Hawak namin tungkol sa iyo. Nagagawa mong tingnan o matanggal ang impormasyong ito sa pamamagitan ng aming portal, ang mga detalye sa pag-login ay na-email sa iyo noong una kang nagrehistro sa aming mga serbisyo sa wifi. Maaari ka ring humiling ng impormasyong ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Amin sa pamamagitan ng isa sa mga pamamaraan na inilarawan sa ibaba.

Karapatan sa Pagwawasto

Maaari kang humiling na iwasto namin ang mga pagkakamali at nawawalang impormasyon sa personal na data na hawak tungkol sa iyo.

Karapatan sa Bagay sa Pagpoproseso

Maaari kang magkaroon ng karapatang sumalungat sa Amin sa pagpoproseso ng iyong personal na data at hilingin na Ihinto namin ang pagproseso nito. Maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pag-email sa aming Data Protection Officer (tingnan sa ibaba para sa mga detalye).

Karapatan na Humiling ng Burahin

Mayroon kang karapatang burahin ang iyong personal na data kung saan ang data ay hindi na kinakailangan para sa (mga) layunin kung saan ito orihinal na nakolekta / naproseso maliban kung mayroon kaming mga lehitimong batayan o isang ligal na (mga) karapatan / obligasyon na iimbak ang iyong personal na data.

Kung nais mong gamitin ang anuman sa mga karapatang ito mangyaring makipag-ugnay sa Data Protection Officer sa pamamagitan ng pag-email dpo@uboux.com.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan makipag-ugnay nang direkta sa iyong lokal na awtoridad sa pangangasiwa.

Settings para sa pagsasa-pribado
Gumagamit kami ng cookies upang mapagbuti ang iyong karanasan habang ginagamit ang aming website. Kung gumagamit ka ng aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang browser maaari mong paghigpitan, harangan o alisin ang mga cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong web browser. Gumagamit din kami ng nilalaman at mga script mula sa mga third party na maaaring gumamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay. Maaari mong piliing ibigay ang iyong pahintulot sa ibaba upang payagan ang mga naturang third party na pag-embre. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, kinokolekta namin ang data at kung paano namin ito pinoproseso, mangyaring suriin ang aming Pribadong Patakaran
Youtube
Pahintulot na ipakita ang nilalaman mula sa Youtube
Vimeo
Pahintulot na ipakita ang nilalaman mula sa Vimeo
mapa ng Google
Pahintulot na ipakita ang nilalaman mula sa Google