Chính sách bảo mật

UBOUX rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu của bạn.

Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy các từ (“Chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” hoặc Nhà cung cấp dịch vụ), nó đề cập đến UBOUX. Vì mục đích của luật bảo vệ dữ liệu, Chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu đối với thông tin cá nhân mà Chúng tôi thu thập và xử lý về bạn như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Chủ sở hữu địa điểm đề cập đến những khách hàng đăng ký dịch vụ cổng cố định WiFi UBOUX.

Chính sách này do UBOUX ban hành. Điều này áp dụng cho tất cả các trang web Chúng tôi vận hành, việc Chúng tôi sử dụng email và dịch vụ cổng cố định WiFi UBOUX mà chúng tôi cung cấp cho Chủ sở hữu Địa điểm của chúng tôi.

Mục đích của chính sách này là để thông báo cho bạn về thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin đó cũng như các cách thức mà bạn có thể kiểm soát cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin đó. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách này và đồng ý rõ ràng với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn theo chính sách này.
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, thêm vào, xóa hoặc thay đổi các Điều khoản theo thời gian, theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần tham khảo trước với bạn.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có nghĩa giống như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại uboux.com.sg, trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG CHÚNG

Thông tin đăng nhập mà bạn cung cấp khi sử dụng dịch vụ Wifi dành cho khách do Chủ địa điểm cung cấp. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của Chủ sở hữu địa điểm về Chính sách bảo mật của họ.

Thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính và chi tiết tài khoản mạng xã hội (chẳng hạn như Facebook, Twitter, Instagram, v.v.), chi tiết về chuyến thăm của bạn, tần suất ghé thăm, thời gian truy cập, loại trình duyệt, thiết bị mà bạn cung cấp bằng cách đăng ký và sử dụng các dịch vụ Wifi dành cho khách.

Thông tin thu thập được giúp Chủ sở hữu địa điểm tìm hiểu về khách hàng của họ. Vd: có bao nhiêu người truy cập thường xuyên, thời gian của mỗi lần truy cập.

Chủ sở hữu địa điểm có thể tùy chỉnh và cá nhân hóa quảng cáo cũng như thu thập phản hồi của khách hàng từ họ thông qua nền tảng WiFi Captive Portal.

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi được gọi là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của máy tính của bạn, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian trên các trang đó và các thống kê khác.

Điền vào các biểu mẫu trên trang web của Chúng tôi và khi bạn liên hệ với Chúng tôi qua điện thoại và bao gồm thông tin được cung cấp khi bạn:

 • (i) đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.
 • (ii) hỏi về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi
 • (iIi) yêu cầu thông tin qua điện thoại;
 • (iv) yêu cầu gọi lại;
 • (v) phản hồi một chiến dịch;
 • (vi) tham gia một cuộc thi hoặc quảng cáo;
 • (vii) gửi câu hỏi cho Chúng tôi hoặc cung cấp phản hồi cho Chúng tôi.

Chúng tôi không bán hoặc cung cấp địa chỉ email của bạn cho các công ty khác vì mục đích tiếp thị của riêng họ mà không có sự cho phép của bạn.

Một số thông tin có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, tức là dữ liệu có thể dẫn đến nhận dạng của bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Dữ liệu Cá nhân sẽ chỉ được chúng tôi thu thập và sử dụng cho mục đích đăng ký bạn là Người dùng của Dịch vụ và cho các mục đích khác được luật pháp Singapore cho phép. Ngoài ra với sự đồng ý của bạn, Dữ liệu Cá nhân sẽ được chúng tôi thay mặt cho Chủ địa điểm thu thập cho các hoạt động tiếp thị và quảng bá của Chủ địa điểm. Tài liệu quảng cáo sẽ được gửi đến bạn theo địa chỉ e-mail do bạn cung cấp. Sau đó, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách cung cấp thông báo bằng văn bản: dpo@uboux.com

Các truy vấn liên quan đến thu thập, sử dụng tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cũng có thể được chuyển đến cùng một địa chỉ liên hệ đã cung cấp ở trên.

AI CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC VÀ CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ

Chủ địa điểm nơi bạn truy cập các dịch vụ Wifi miễn phí của họ;
Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng lưu trữ ảo (tức là Amazon Web Services) để lưu trữ các máy chủ và dữ liệu của chúng tôi và cung cấp các dịch vụ khác cho Chúng tôi;

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, cho các mục đích sau được luật pháp Singapore cho phép:

 • (i) tạo điều kiện thuận lợi, xử lý, đối phó với việc điều hành, quản lý và / hoặc duy trì mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng
 • (ii) giải quyết mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của khách hàng;
 • (iii) thực hiện thẩm định và các hoạt động sàng lọc khác, hoặc để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ gian lận hoặc vi phạm hợp đồng hoặc hoạt động bất hợp pháp nào, hoặc tuân thủ hoặc theo yêu cầu của bất kỳ luật hiện hành, yêu cầu của chính phủ hoặc quy định của bất kỳ khu vực tài phán có liên quan nào;
 • (iv) thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn ở phân tích dữ liệu, khảo sát và / hoặc lập hồ sơ) để nâng cao sản phẩm, dịch vụ và / hoặc hoạt động của khách hàng và / hoặc các hoạt động và mục đích kinh doanh của khách hàng;
 • (V)
  lưu trữ, lưu trữ, sao lưu (cho dù để khắc phục thảm họa hay cách khác) dữ liệu cá nhân của tôi, dù ở trong hay ngoài Singapore.

CHO THUÊ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được lưu giữ miễn là cần thiết để đáp ứng các mục đích mà dữ liệu được thu thập như được nêu trong tuyên bố về quyền riêng tư này và nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu kinh doanh của chúng tôi (kế toán và báo cáo) hoặc pháp lý, nhưng cũng phải giải quyết tranh chấp hoặc để khắc phục sự cố.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ có thể bị tổn hại do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác và các yêu cầu pháp lý hiện hành. Ngoài ra, một số thông tin nhất định có thể được lưu trữ vô thời hạn do các hạn chế kỹ thuật và sẽ bị chặn xử lý thêm cho các mục đích không bắt buộc theo luật.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Theo luật bảo vệ dữ liệu, Bạn có quyền yêu cầu bản sao dữ liệu của mình, yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu của bạn, yêu cầu xóa dữ liệu của bạn, phản đối việc Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, quyền ngăn chặn dữ liệu của bạn được sử dụng để tiếp thị trực tiếp, yêu cầu Chúng tôi để hạn chế việc xử lý dữ liệu của bạn và khi hệ thống của Chúng tôi cho phép, quyền truy cập bản sao thông tin Chúng tôi giữ về bạn (yêu cầu truy cập chủ thể) và quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan. Chúng tôi sẽ yêu cầu bằng chứng về danh tính của bạn trước khi có thể cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn.

Thông tin sau cung cấp chi tiết hơn về một số quyền này và cách thực hiện chúng:

Quyền đưa ra Yêu cầu Truy cập Đối tượng (“SAR”)

Bạn có quyền xem và yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn mà Chúng tôi giữ về bạn. Bạn có thể xem hoặc xóa thông tin này thông qua cổng thông tin của Chúng tôi, chi tiết đăng nhập sẽ được gửi qua email cho bạn khi bạn đăng ký dịch vụ wifi lần đầu tiên của chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu thông tin này bằng cách liên hệ với Chúng tôi qua một trong các phương pháp được mô tả bên dưới.

Quyền chỉnh lý

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cải chính những thông tin không chính xác và thiếu sót trong dữ liệu cá nhân về bạn.

Quyền phản đối xử lý

Bạn có thể có quyền phản đối việc Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và yêu cầu Chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu đó. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách gửi email cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của Chúng tôi (xem chi tiết bên dưới).

Quyền yêu cầu xóa

Bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình khi dữ liệu không còn cần thiết cho (các) mục đích mà dữ liệu ban đầu được thu thập / xử lý trừ khi chúng tôi có căn cứ hợp pháp hoặc (các) quyền / nghĩa vụ hợp pháp để lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu bằng cách gửi email dpo@uboux.com.

Để biết thêm thông tin về quyền của bạn, hãy liên hệ trực tiếp với cơ quan giám sát địa phương của bạn.

Cài đặt riêng tư
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi qua trình duyệt, bạn có thể hạn chế, chặn hoặc xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt web của mình. Chúng tôi cũng sử dụng nội dung và tập lệnh từ các bên thứ ba có thể sử dụng công nghệ theo dõi. Bạn có thể chọn lọc sự đồng ý của mình bên dưới để cho phép các bên thứ ba nhúng. Để biết thông tin đầy đủ về cookie chúng tôi sử dụng, dữ liệu chúng tôi thu thập và cách chúng tôi xử lý chúng, vui lòng kiểm tra Chính sách bảo mật
Youtube
Đồng ý hiển thị nội dung từ Youtube
Vimeo
Đồng ý hiển thị nội dung từ Vimeo
bản đồ Google
Đồng ý hiển thị nội dung từ Google